Samen leren? Veel leuker!

Het is leuk om samen te leren. Interactief onderwijs is onderwijs waarbij kinderen veel met elkaar in gesprek gaan, samen moeten werken om problemen op te lossen en met elkaar in dialoog blijven gaan. Dat past heel goed bij de 21e eeuwse vaardigheden, waar momenteel veel aandacht naar uit gaat.

Hoe laat je kinderen samen leren? Hoe verstevig je de fundamenten van het onderwijs, zodat je als leerkracht en als school het beste te bieden hebt?

Wat leren we in het onderwijs?

Mijn kind in groep 4

Als je kind in groep 4 zit leert het natuurlijk weer veel nieuwe zaken. Een precies overzicht van wat leerlingen in groep 4 gaan leren delen we graag met je middels dit artikel. We onderscheiden sociale vaardigheden en vakken voor de algemene vorming. Per ontwikkeling vertellen we kort wat een leerling in dit jaar allemaal moet beheersen om twee keer per jaar die belangrijke Cito-toetsen te maken. We sluiten af met de vraag hoe je je kind het beste kunt helpen als het in groep 4 zit.

Algemene kennis en sociale vaardigheden

Zoals gezegd onderscheiden we sociale vaardigheden en de algemene vorming. Het is belangrijk om te beseffen dat kinderen in groep 4 zich op deze twee gebieden gaan ontwikkelen. Het sociale aspect kenmerkt zich door het willen spelen met anderen en bij de groep willen horen, terwijl kinderen in groep 4 vaak ook meer over de wereld om hen heen willen weten en openstaan voor nieuwe ontdekkingen. Je zult begrijpen dat de dagen in groep 4 doorgaans goed gevuld met vakken die zich op de sociale kant richten en vakken die zich richten op het opdoen van kennis, strategieën en vaardigheden voor bijvoorbeeld rekenen en taal.

Sociaal leren

Samenspelen, meetellen, gezien worden en vormgeven aan de eigen persoon zijn maar een paar van de ontwikkelingen die een kind in groep 4 meemaakt. De sociale ontwikkeling is in groep 4 flink bezig. Kinderen leren tijdens lessen sova (sociale vaardigheden) hoe ze om moeten gaan met anderen, zichzelf en emoties een plek kunnen geven. Afhankelijk van de handleiding die de leerkracht hiervoor gebruikt gaan leerlingen de diepte in en leren ze zichzelf in een jaar tijd op een heel andere manier kennen. Op die manier worden leerlingen van groep 4 zelfverzekerder en hebben ze meer vertrouwen in zichzelf, anderen. Belangrijke voorwaarden om nog verder tot groeien te komen.

Algemeen

Rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, handvaardigheid en techniek zijn allemaal voorbeelden van vakken die meespelen als we spreken over de algemene vorming van kinderen. Dit jaar komen al deze onderwerpen aan bod en is er een goede opbouw vanaf de voorgaande groep tot de groep die volgend jaar komt. Deze leerlijnen op het gebied van rekenen, verkeerd, taal en drama, muziek, gym en levensbeschouwing worden door de leerkrachten van groep 4 begeleid dankzij methodes die kinderen uitdagen om zelf na te denken, een mening te vormen, samen te werken en vooral een eerlijk beeld te krijgen van wat zich om hen heen gebeurt in het leven van alledag.

Afname toetsen

Om te bekijken of leerlingen in groep 4 goed mee kunnen komen met de lesstof op algemeen vlak worden er toetsen afgenomen. Bij die toetsen wordt onderscheid gemaakt tussen de toetsen vanuit de methode en de toetsen van Cito. Methodetoetsen worden afgenomen op korte termijn en geven een beeld van de lesstof die de dagen ervoor behandeld is. De Cito-toetsen zijn van de lange termijn en geven een beeld van wat een kind in een half jaar geleerd heeft. Cito-toetsen in groep 4 vinden per jaar twee keer plaats, namelijk in januari en in mei. De uitslag van Cito-toetsen is vaak belangrijker voor de verdere loopbaan op school.

Begeleiding bieden

Natuurlijk wil je je kind graag helpen in groep 4. Hoe pak je dat als ouder het beste aan zonder de zelfstandigheid van je kind te verpesten? Kinderen in groep 4 hechten zowel aan een stukje zelfstandigheid als aan betrokkenheid van ouders en zullen zelf ook om hulp vragen als ze die nodig hebben. Het is dan ook verstandig om betrokkenheid te tonen door te vragen wat er op school is gedaan en hoe het verder met je kind gaat. Huiswerk kun je het beste door je kind zelf laten maken, maar wel checken zonder dat je direct alle fouten verbetert. Je kind moet ook leren om fouten te maken en deze zelf te ontdekken of van een gemaakte fout een les te leren.

Maak jouw eigen website met JouwWeb